Växa och upptäcka världen ePub, PDF Available

Växa och upptäcka världen

Växa och upptäcka världen [PDF]

En bok om spädbarns mentala utveckling. Författarna skriver här om de sju viktiga utvecklingssteg, kopplade till förändringarna i hjärnan, som de menar att barn tar under sitt första år. I samband med dessa steg är det vanligt att barnet inte kan tröstas på vanligt sätt och här ges bl.a. råd om bemötande.
  • Växa och upptäcka världen [PDF]
  • [PDF] PDF, Zip, Rar - Växa och upptäcka världen e-Book
  • Front news Växa och upptäcka världen PDF download

Download Växa och upptäcka världen [PDF]

FilenameFilesizeLibrary sourceDownload link
v228xa_och_uppt228cka_v228rlden.epub15,6 MbShare-Spare
447196_v228xa_och_uppt228cka_v228rlden.pdf11,0 MbFreeDocFinder
v228xa_och_uppt228cka_v228rlden_[filefetcher].doc9,4 MbFileFetcher
freedocfinder-v228xa_och_uppt228cka_v228rlden.zip14,4 MbFreeDocFinder

Related eBooks

Top Rated