Pemalsuan dan Tatakaedah Atur Cara Penyelidikan Sains ePub, PDF Available

Pemalsuan dan Tatakaedah Atur Cara Penyelidikan Sains

Pemalsuan dan Tatakaedah Atur Cara Penyelidikan Sains [PDF]

Falsafah sains Barat klasik seperti falsafah Kant yang diruntuhkan oleh geometri bukan Euklidan dan teori Einstein memang terkenal. Falsafah yang lebih asas lagi yang ditonjolkan pada awal abad ke-20 oleh Bartley ialah justifikasisme, iaitu kepercayaan perlunya teori sains dijustifikasikan dengan ketatnya. Falsafah ini juga roboh kerana penemuan atau pembinaan sains yang dirasionalkan keesahannya menerusi kebarangkalian. Ekorannya, falsafah sains tajaan Popper, Kuhn, Feyerabend dan kalangan Viena menjadi falsafah yang dominan. Falsafah tersebut menjadi perbahasan hangat abad ke-20 hingga kini kerana pertentangannya antara satu dengan lain serta kekuatan dan kelemahan masing-masing. Lakatos mengkritik semua falsafah ini, namun tumpuannya lebih pada falsafah Popper dan Kuhn kerana kedua-dua falsafah ini memusnahkan kekuatan falsafah lain dan wujudnya persaingan hebat antara dua falsafah itu. Mulanya Lakatos memaparkan kelemahan justifikasisme dan bukan maksumisme menerusi falsafah pemalsuanisme dan bukan maksumisme menerusi falsafah pemalsuanisme Popper dan pelbagai versinya. Beliau juga memaparkan kelemahan teori Duhem-Quine yang menjadi saingan pemalsuanisme Popper dalam aspek penentuan palsunya teori atau cerapan, dan nasib teori atau cerapan yang dipalsukan. Kemudian berasaskan sintesis falsafah Popper dan Kuhn serta pendekatan sejarah, Lakatos membina falsafah sains yang dinamainya tatakaedah atur cara penyelidikan atau ringkasnya atur cara penyelidikan. Beliau membuktikan kekuatan falsafah ini menerusi sejarah perkembangan sains jasmani yang besar seperti teori Batlamus dan Kepler-Newton, teori Einstein dan teori kuantum. Falsafah Lakatos adalah siri toeri yang dibinanya yang dipanggil teras liat, pending perlindungan, heuristik negatif dan heuristik positif. Falsafah Lakatos berjaya mengatasi sebahagian besar kelemahan pemalsuanisme Popper dan Kuhnanisme yang antaranya termasuklah masalah perbezaan sains dan bukan sains yang menjadi motivasi asal Popper mengutarakan falsafahnya itu.
  • Pemalsuan dan Tatakaedah Atur Cara Penyelidikan Sains [PDF]
  • [PDF] Read PDF online Pemalsuan dan Tatakaedah Atur Cara Penyelidikan Sains
  • Front news Pemalsuan dan Tatakaedah Atur Cara Penyelidikan Sains PDF download

Download Pemalsuan dan Tatakaedah Atur Cara Penyelidikan Sains [PDF]

FilenameFilesizeLibrary sourceDownload link
pemalsuan_dan_tatakaedah_atur_cara_penyelidikan.epub18,4 Mb«United GOV»
370523_pemalsuan_dan_tatakaedah_atur_cara_penyelidikan.pdf2,0 MbPeter's Library
pemalsuan_dan_tatakaedah_atur_cara_penyelidikan_[filefetcher].doc5,7 MbFileFetcher
ebooks_unlimited-pemalsuan_dan_tatakaedah_atur_cara_penyelidikan.zip7,0 MbeBooks unLimited